MEER INFO
WERKWIJZE  
W

Als ik een opdracht uitvoer, dan hanteer ik daarbij een vaste werkwijze.

  • Uw tekst ontvang ik bij voorkeur via e-mail, als Word-document (.doc- of .docx) of als pdf.
  • Ik lees de tekst door om een indruk te krijgen van de omvang, diepgang en moeilijkheidsgraad.
  • Daarna stuur ik u via e-mail een offerte. Deze bevat in ieder geval het te rekenen uurtarief en het bedrag waarvoor ik uw opdracht uitvoer. Gemaakte afspraken over tijdstip van oplevering en factureren op basis van nacalculatie kunnen onderdeel zijn van de offerte.
  • Als u akkoord gaat met de offerte, dan kunt u dat via een reply op de offerte-e-mail bevestigen.
  • Nadat u akkoord bent gegaan met de offerte, begin ik aan uw opdracht. Op die opdracht zijn de Algemene Voorwaarden van Van der Meer Taaldiensten van toepassing.
  • Vooral bij een vertaling kan er tussendoor overleg nodig zijn.
  • Zodra ik uw opdracht heb afgerond, stuur ik u via e-mail de vertaling of tekst. Bij een redigeeropdracht zijn de door mij aangebrachte wijzigingen zichtbaar, zodat u kunt zien wat ik aangepast heb.
  • Als u opmerkingen of klachten hebt over de vertaling of tekst, dan moet u dat zo snel mogelijk en in ieder geval uiterlijk 10 werkdagen na levering via e-mail aan me melden.
Afsluitend stuur ik u via e-mail de factuur, in pdf-formaat. Deze moet binnen 30 dagen na de factuurdatum door u worden voldaan.
Uw wensen en ideeën bij uw opdracht zijn uiteraard meer dan welkom. Het gaat er tenslotte om dat u tevreden bent met het resultaat.
Bij de uitvoering van een opdracht ben ik overigens vrij mijn werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten en uit te voeren. Er zal hierbij nooit sprake zijn van een gezagsrelatie tussen ons beiden.