REDIGEREN
SCRIPTIE  
S
nederlandsevlag-25-x-25
nederlandsevlag-25-x-25

Studeren is hard leren en een Nederlandstalige scriptie maken is veel werk, heel veel werk. Deze wetenschappelijke verhandeling is de afronding van uw studie en kan een opmaat zijn naar een carrière in uw vakgebied.
Los van de inhoud van uw scriptie is een foutloos gebruik van het Nederlands erg belangrijk. Zowel op het gebied van spelling en grammatica als interpunctie en stijl. U wilt dat uw lezer zich kan concentreren op de inhoud van uw scriptie en zich niet laat afleiden door gebrekkig of onverzorgd Nederlands taalgebruik.
Een ander negatief gevolg van een scriptie die vol zit met taalfouten is dat deze al snel als minder goed of zelfs als onvoldoende zal worden beoordeeld. Daar zit u natuurlijk niet op te wachten.
Taalfouten doen afbreuk aan de inhoud en de uitstraling van uw scriptie en verhogen het risico van een slechte of onvoldoende beoordeling aanzienlijk. Dat is zonde van uw werk en van alle tijd die u erin hebt gestoken. Het kan bovendien het verloop van uw studie of carrière schaden.
Als u uw scriptie op het juiste gebruik van de Nederlandse taal wilt laten beoordelen en aanpassen, dan kan ik dat voor u doen.