SCHRIJVEN
SAMENVATTING  
S
nederlandsevlag-25-x-25
nederlandsevlag-25-x-25

Samenvatten is het verkort weergeven van een tekst. Samenvatten is de essentie en de zeggingskracht van die tekst bewaren. Samenvatten is hetzelfde zeggen met minder woorden.
Een goede samenvatting moet aan een aantal eisen voldoen. De tekst is zelfstandig leesbaar, beperkt zich tot de belangrijkste punten van de brontekst en heeft een interne samenhang. De samenvatting moet in eigen bewoordingen geschreven zijn, dus knip- en plakwerk is uit den boze. De kerngedachte van de oorspronkelijke tekst moet zichtbaar worden, zonder overbodige details en niet ter zake doende voorbeelden. De samenvatting geeft de boodschap of mening van de schrijver weer, niet van degene die de samenvatting heeft gemaakt.
Daarnaast moet een samenvatting voldoende aanknopingspunten bevatten om de brontekst te kunnen achterhalen. De naam van de schrijver moet zijn vermeld en wanneer, waar en waarom die tekst is gepubliceerd.
Hoewel samenvatten bedrieglijk eenvoudig lijkt, is de praktijk in veel gevallen anders. De titel van de samenvatting geeft bijvoorbeeld niet duidelijk weer waar de tekst over gaat, de samenvatting ‘vat niet samen’, is onsamenhangend, of bevat informatie die niet in de brontekst staat. Daarmee kan zo’n samenvatting haar doel missen, misschien wel uw doel.
Stuur de tekst die u wilt laten samenvatten naar me op. De samenvatting die u terugkrijgt is beknopt, helder en doeltreffend.