S
nederlandsevlag-25-x-25
italiaansevlag

Italiaanse teksten kunnen algemeen of specialistisch van aard zijn. Algemene teksten worden meestal geschreven voor een groot publiek en zijn makkelijk te lezen en te vertalen. In een tekst over een onderwerp binnen een bepaald vakgebied zie je echter vaak specifiek taalgebruik dat voor een leek niet altijd te begrijpen is.
Veel sectoren kennen een eigen terminologie, ook wel vakjargon genoemd. Voorbeelden daarvan zijn juridisch, medisch en technisch jargon. Het is belangrijk dat je als vertaler die vaktaal herkent en begrijpt en de termen kan plaatsen. De vertaling moet per slot van rekening door vakgenoten kunnen worden gelezen.
Mijn studieachtergrond, werk- en levenservaring en kennis van de wereld zorgen ervoor dat ik op veel verschillende terreinen taaldiensten kan aanbieden.
Daarom kan ik via Van der Meer Taaldiensten vertalingen Italiaans – Nederlands voor u maken op het gebied van onder andere

  • Commercie
  • Cultuur
  • Informatie- en communicatietechnologie
  • Techniek
  • Toerisme
  • Wetenschap
Als u een Italiaanse vaktekst toegankelijker wilt laten maken voor uw Nederlandse lezers en u vaktaal dus zoveel mogelijk wilt vermijden, geef dat dan aan. Uw vertaling is dan niet alleen een vertaling, maar ook een herbewerking van de brontekst. Een tekst waarin vaktaal klare taal wordt.
Natuurlijk vertaal ik ook Italiaanse teksten van algemene aard en inhoud.