VERTALEN
NEDERLANDS – ITALIAANS
N
italiaansevlag
nederlandsevlag-25-x-25

Een van de basisprincipes bij het vertalen van een tekst is dat je als vertaler altijd naar je moedertaal vertaalt. Bij een vertaling Nederlands – Italiaans zou de moedertaal dan het Italiaans zijn. Dit klinkt interessant, maar wat betekent ‘vertalen naar je moedertaal’ eigenlijk?
Je moedertaal, madrelingua in het Italiaans, is de taal die je van jongs af aan via natuurlijke taalverwerving geleerd hebt te begrijpen, te spreken en te schrijven. Je kent er alle regels, eigenaardigheden en finesses van, zonder je daar echt bewust van te zijn. Je moedertaal is de taal van jezelf en daar kun je als vertaler vanzelf naar vertalen.
Bij een vreemde taal ligt dat anders. Zo’n tweede taal leer je meestal pas op latere leeftijd en dan kost het aanleren ervan je ook nog eens veel meer moeite. Het begrijpen, spreken en schrijven lukt je uiteindelijk wel, maar het is nooit op het niveau van je moedertaal.
Het vertalen van een Nederlandse tekst naar het Italiaans is daarom voor een Nederlandse vertaler lastiger dan voor een Italiaanse. Natuurlijk maakt een Nederlandse vertaler een leesbare Italiaanse vertaling, maar het is vaak niet de best mogelijke tekst. De Italiaanse lezer zal altijd zien dat die tekst niet door un connazionale, een landgenoot, is geschreven. Het is dan ook niet voor niets dat vertaalbureaus een vertaling Nederlands – Italiaans altijd door een parlante madrelingua italiano laten maken, of de vertaling door een Italiaan laten redigeren.
Als u een Nederlandse tekst door mij wilt laten vertalen naar het Italiaans, dan kan dat. Ik kijk daarbij wel naar het doel dat u ermee wilt bereiken. Lijkt het me beter de vertaling door een Italiaanse vertaler te laten maken, dan zal ik dat met u overleggen. Een taaldienst die in dat geval gratis is.